Logosuunnittelu

Logosuunnittelu

Logo antaa ensimmäisen mielikuvan yrityksestä, yhdistyksestä tai tuotteesta. Hyvän logon tulee olla mieleenpainuva, tunnistettava ja kertoa hieman, mistä on kyse.

Logon suunnittelussa tulee ottaa huomioon kuvaako se kohdettaan ja mitä värit ja muodot viestivät. Logon suunnittelussa selkeys ja luovuus ovat tärkeitä, jotta siitä saadaan uniikki ja huomiota herättävä kokonaisuus.

Cellular machanostasis – huippuyksikköhanke

CellMech (Cellular Mechanostasis) – on Åbo Akademin huippuyksikköhanke. Hanke keskittyy tutkimaan, kuinka verenvirtauksen tai kudoksen jäykkyyden muutoksista johtuva mekaaninen stressi vaikuttaa solujen ja kudosten toimintaan. CellMech-hankkeen tutkimuksissa keskitytään erityisesti saamaan syvempää tietoa siitä, kuinka solut reagoivat mekaaniseen rasitukseen molekyylitasolla ja kuinka solun mekanismeja säädellään mekaanisilla tasolla.

Follow Me